ФК Хебър 1918 свиква Общо събрание

Футболен клуб Хебър 1918 ще проведе Общо отчетно-изборно събрание в края на този месец.

Форумът е свикан за 24 януари, сряда, от 12 часа на стадион “Георги Бенковски”, където е седалището на клуба. Дневният ред на събранието включва 5 точки:

  • Приемане/освобождаване на членове на Сдружението;
  • Отчет за дейността през отминалия период;
  • Освобождаване от длъжност и отговорност на председателя на УС и целия УС;
  • Избор на нови органи на управление.
  • Разни.

Мандатът на сегашния петчленен УС на ФК Хебър изтече в края на миналата година, но независимо от този факт, според Устава на клуба той е меродавен да се събира и взима решения до избора на нов такъв. Крайната дума за решенията по точките от дневния ред ще имат делегатите (членовете) на Общото събрание.