Целият УС на Хебър подаде оставка

Всички членове на УС на ФК Хебър са депозирали днес оставките си.

По надлежен ред заявленията си за освобождаване от длъжност, до Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел Хебър 1918, са подали председателят Елизар Спасов и членовете Ива Забуртова, Александър Иванов, Йордан Минев и Ренета Камберова. Като мотив за крайното си действие ръководството на ФК Хебър изтъква сваленото доверие от кмета на Общината Петър Куленски и възраженията му, свързани с преизбиране на Управата на отминалото Общо събрание. Оперативното ръководство на Хебър и УС в оставка ще продължат да изпълняват функциите си до провеждане на Извънредно Общо събрание.